Festiwal Sztuki Małego Dziecka

Formuła tej imprezy obejmuje wiele realizacji. Największym powodzeniem wśród uczestników cieszą się warsztaty prowadzone przez organizatorów, w których rok rocznie bierze udział ponad 1000 dzieci z terenu całego kraju. W ramach festiwalu odbywa się konkurs plastyczny na który w roku ubiegłym nadesłano ponad 1000 prac z całej Polski a dzieła prawie 100 laureatów eksponowane będą na wystawie w Muzeum Kinomatografii. Swoje zmagania festiwalowe mieli również nauczyciele, którzy mogli zaprezentować swój autorski reportaż a także własne refleksje dotyczące twórczego wychowania małego dziecka zapisane w eseju. Częścią festiwalu jest „Dziecięca Scena”, czyli przegląd małych form scenicznych, który od sześciu lat zyskuje coraz większą popularność. Prawdziwym przeżyciem jest dla wyróżnionych zespołów, koncert laureatów zorganizowany na deskach Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Festiwal zyskał uznanie Ministerstwa Kultury i Sztuki, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Głowna, którzy wspierają jego działania.

Projekt dofinansowano ze stodkow MKiDN pochodzacych
z Funduszu Promocji Kultury.

Pamiętasz hasła poprzednich edycji naszego festiwalu?

SDC10923.JPG
SDC10923.JPG

press to zoom
DSCF1228.JPG
DSCF1228.JPG

press to zoom
luty 009.JPG
luty 009.JPG

press to zoom
SDC10923.JPG
SDC10923.JPG

press to zoom
1/13
Projekt
współfinansowany
ze środków
mkidn_01_cmyk.jpg
lodz_logo.jpg

co u nas słychać?

zaczynajcie już planować swoje spektakle 

HASŁO EDYCJI 2018

to 

ZABAW(k)A

CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM PARTNEREM LUB WOLONTARIUSZEMnapisz do nas

aga.kuchar@gmail.com


July 12, 2023

ZADZWOŃZapraszamy

na spotkanie

z koordynatorami

i realizatorami projektu

tel 608431080

Twórczość często wyrasta z indywidualnych postaw, swoistego buntu czy sprzeciwu wobec stereotypów. Tworząc chętnie czynimy Inaczej, niekonwencjonalnie. Przeto należy dbać o tę inność, odmienność patrzenia na świat przez dziecko. Nie można zapominać o roli, jaką wypełnić powinno kształcenie poprzez sztukę, które jest ważnym środkiem wspierającym rozwój emocjonalny      i intelektualny.

            Sztuka rozbudza wyobraźnię plastyczną, inspiruje do poszukiwań i nowych rozwiązań. Kontakt z dziełem sztuki rozwija i pielęgnuje wrażliwość percepcyjną oraz naturalny zapał twórczy, wzmacnia także emocje estetyczne, uczy szacunku wobec sztuki, ale zarazem zmniejsza niepotrzebnie wyolbrzymiony przez współczesne czasy, dystans miedzy widzem a artystą.

Działania twórcze stanowią również punkt wyjścia do rozważań natury etycznej, które są tak istotne w wychowaniu dziecka. Wykorzystując gotowość twórczą ucznia i jego naturalną aktywność, stymulując jego chęć poznawania, trzeba spajać wiedzę o sztuce z przedmiotami innymi. Sztuka przecież nie jest zupełnie oderwana od rzeczywistości, stanowi jej integralną część, dlatego właśnie można ją łączyć z przedmiotami humanistycznymi i przyrodniczymi.

Sztuka pozwala nam przetworzyć rzeczywistość, którą filozofowie nazywają zwyczajną lub potoczną, na wewnętrzne widzenie niezwykłości. To, co widzialne i pospolite, może stać się pozazmysłowe, abstrakcyjne i niecodzienne, zintensyfikowane przez naszą rozbudzoną i bogatą naturę. Wówczas to wyobraźnia, wyzwolona od kanonów i schematów, suwerenna wobec granic, skomponuje naszą inność i indywidualność. Jeżeli nauczymy dziecko elastyczności i umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, mamy szanse na ukształtowanie oryginalnego dorosłego człowieka, który nie będąc artystą będzie twórczy, nowatorski i otwarty. 

Realizatorzy projektu

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Autorzy projektu:

  • Monika Goetzendorf-Grabowska - kurator artystyczny festiwalu, artysta plastyk,  InSEA

  • Agnieszka Kucharska - koordynator organizacyjny, kwalifikacje w zakresie sztuki, dyrektor PM 206, arteterapeuta.

  • Iwona Strzałkowska -  pedagog, dyrektor PM 114

  • Lucyna Urbańska – Kidoń - historyk sztuki, pracownik CZP Nr 1

  • dr Beata Marcinkowska  - artysta plastyk, pedagog, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

Pozostali realizatorzy:

 

  • Danuta Kołaczek - aktorka Teatru „Pinokio” w Łodzi

  • Aneta Madziara  - instruktor dramy, konsultant ŁCDNiKP, nauczyciel akademicki

  • Małgorzata Górecka - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 36 w Łodzi

  • Beata Huzarska -  muzyk, nauczyciel akademicki w Pracowni Akademii  Muzycznej 

  • Andrzej Gruszczyński - dyrektor CZP Nr 1 w Łodzi